Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego Centrum Wiedzy o Dostępności

Strona internetowa https://dostepni.up.krakow.pl/

1. Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników serwisu internetowego, w tym strony internetowej „dostepni.up.krakow.pl”.

2. Administratorem Danych Osobowych użytkowników jest Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, publiczna szkoła wyższa z siedzibą w Krakowie, ul. Podchorążych 2, NIP: 675-02-00-195 (dalej: UKEN lub Uczelnia, strona internetowa: https://www.up.krakow.pl/, e-mail: info@up.krakow.pl).

3. W ramach świadczonych usług informacyjnych i pozostałych, UKEN gromadzi m.in.: informacje dotyczące: urządzenia Użytkownika, z którego nastąpiło połączenie w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące: sesji, przeglądarki internetowej, aktywności na stronie, w tym poszczególnych podstronach procesów logowania (tzw. logi systemowe) oraz statystyk.

4. Dane użytkowników są przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i zgodnie z niniejszym Regulaminem, w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację, a także z wyrażeniem zgody poprzez ich podanie lub osobiste zamieszczenie.

5. Dane użytkowników pozwalają UKEN poprawić funkcjonowanie Serwisu internetowego, w tym podnieść jakość świadczonych usług, oraz realizować cele informacyjno-promocyjne.

6. Serwis internetowy (strona internetowa) wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez stronę internetową a następnie zapisywane na hardwarze (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet) Użytkowników, aby ułatwić im korzystanie ze strony internetowej. UKEN wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu: zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu internetowego, udoskonalenia usług oraz poprawienia funkcjonowania serwisu internetowego, utrzymania sesji w przypadku zalogowanych użytkowników, zachowania ustawień użytkownika związanych z wyświetlaniem serwisu internetowego, zbierania danych statystycznych, umożliwienia dostarczania treści reklamowych zgodnych z zainteresowaniami użytkowników. Uczelnia nie wykorzystuje plików cookies do identyfikacji, śledzenia lub zbierania danych osobowych użytkowników. Pliki cookies mogą być wykorzystywane do celów reklamowych przez partnerów UKEN. Każdy użytkownik może zablokować opcję wykorzystywania plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej. Zablokowanie plików cookies może być jednak przyczyną błędnego wyświetlania serwisu internetowego lub braku dostępu do niektórych funkcjonalności.

7. Uczelnia nie odpowiada za przyczyny i skutki naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, które wynikają z indywidualnych ustawień przeglądarek internetowych i urządzeń Użytkowników, takich jak np. zapamiętany login i hasło, brak blokady wyświetlacza.

8. Korzystanie z niektórych usług wymaga podania danych osobowych użytkownika. Podanie tych danych jest zawsze dobrowolne i ściśle związane z celem przetwarzania.

9. Dane użytkowników są gromadzone i przetwarzane przez UKEN wyłącznie w celu korzystania z strony Internetowej, w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Nie będą one przedmiotem profilowania, sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Nie będą w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany.

10. Użytkownik ma prawo skorzystać z uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów prawa, w tym do:

1. dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od Administratora Danych potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe. Jeżeli dane o użytkowniku są przetwarzane, jest on uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących użytkownikowi, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2. otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3. sprostowania dotyczących użytkownika danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4. usunięcia danych, jeżeli Administrator Danych nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art.17 RODO);

5. ograniczenia przetwarzania, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6. przenoszenia danych, czyli otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jego dotyczących, które dostarczył Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator Danych dokonuje oceny istnienia prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

8. złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

11. Jeżeli użytkownik wniesie prośbę o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, bez których dalsze świadczenie usług nie jest możliwe, umowę o świadczeniu usług uznaje się za rozwiązaną.

12. W przypadku problemów z obsługą Serwisu internetowego użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych niezbędnych do jego rozwiązania. Przekazane dane będą przechowywane przez UKEN zgodnie z prawem obowiązującym na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

13. Osoby, których dane dotyczą mogą skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny iod@up.krakow.pl, lub adresy Administratora Danych, wskazane w ust. 2.

14. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoby, których dane dotyczą, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, mają prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego.

Polityka cookies

Mając na uwadze poszanowanie prywatności Użytkowników Serwisu internetowego oraz spełnienie założeń Prawa Telekomunikacyjnego przedstawiamy naszą politykę prywatności odnoszącą się do tzw. plików cookies.

1. W czasie odwiedzin naszej strony , na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google.

2. Wysyłanie plików ciasteczek z naszego serwera odbywa się wyjątkowo. Wysyłane ciasteczka służą zapamiętaniu preferowanego wyglądu strony, ustawionego przez Użytkownika rozmiaru czcionki, odnotowaniu udziału w ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.

3. Nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera.

4. Oprócz ciasteczek wysyłanych za pośrednictwem naszej witryny wysyłane są cookies firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do Twoich zainteresowań.

5. W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

6. Decydując się na odrzucenie wszystkich ciasteczek nie będziesz mógł korzystać z niektórych treści i usług udostępnianych w naszej witrynie, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie pozbawia możliwości przeglądania treści naszej strony.

Jak wyłączyć ciasteczka · w przeglądarce Opera · w przeglądarce Firefox · w przeglądarce Chrome · w przeglądarce Internet Explorer · w przeglądarce Safari

Przeglądający stronę za pomocą urządzeń przenośnych (telefon, smartfon, tablet) powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji dostępnej na stronie internetowej producenta swojego urządzenia.

Polityka prywatności aplikacji mobilnej „Uniwersalne!”

1. Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników aplikacji mobilnej “Uniwersalne!”.

2. Administratorem Danych Osobowych użytkowników jest Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, publiczna szkoła wyższa z siedzibą w Krakowie, ul. Podchorążych 2, NIP: 675-02-00-195 (dalej: UKEN lub Uczelnia, strona internetowa: https://www.up.krakow.pl/, e-mail: info@up.krakow.pl).

3. W ramach świadczonych usług informacyjnych i pozostałych, UKEN gromadzi m.in.: informacje dotyczące: urządzenia Użytkownika, z którego nastąpiło połączenie w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP urządzenia, dane dotyczące: sesji, aktywności w aplikacji oraz statystyk.

4. Dane użytkowników są przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i zgodnie z niniejszym Regulaminem, w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z wyrażeniem zgody przetwarzanie moich danych osobowych oraz na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, poprzez odpowiednie ustawienia alikacji przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację, a także z wyrażeniem zgody poprzez ich podanie lub osobiste zamieszczenie.

5. Dane użytkowników pozwalają UKEN poprawić funkcjonowanie aplikacji mobilnej, w tym podnieść jakość świadczonych usług, oraz realizować cele informacyjno-promocyjne.

6. Uczelnia nie odpowiada za przyczyny i skutki naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, które wynikają z indywidualnych ustawień urządzeń u Użytkowników, takich jak np. zapamiętany login i hasło, brak blokady wyświetlacza.

7. Dane użytkowników są gromadzone i przetwarzane przez UKEN wyłącznie w celu korzystania z aplikacji mobilnej w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Nie będą one przedmiotem profilowania, sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Nie będą w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany.

8. Użytkownik ma prawo skorzystać z uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów prawa, w tym do:

1) dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od Administratora Danych potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe. Jeżeli dane o użytkowniku są przetwarzane, jest on uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących użytkownikowi, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2) otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3) sprostowania dotyczących użytkownika danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) usunięcia danych, jeżeli Administrator Danych nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art.17 RODO);

5) ograniczenia przetwarzania, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) przenoszenia danych, czyli otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jego dotyczących, które dostarczył Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator Danych dokonuje oceny istnienia prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

8) złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Jeżeli użytkownik wniesie prośbę o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, bez których dalsze świadczenie usług nie jest możliwe, umowę o świadczeniu usług uznaje się za rozwiązaną.

10. W przypadku problemów z obsługą Aplikacji mobilnej użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych niezbędnych do jego rozwiązania. Przekazane dane będą przechowywane przez UKEN zgodnie z prawem obowiązującym na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

11. Osoby, których dane dotyczą mogą skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych,

korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny iod@up.krakow.pl, lub adresy Administratora Danych, wskazane w ust. 2.

12. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoby, których dane dotyczą, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, mają prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego.